Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Energian lähteillä

Yhteystiedot:
Jäkälätie 1
04410 Järvenpää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Energian lähteillä / Tarja Keskinen  
Jäkälätie 1 04410 Järvenpää
0405225957
energianlahteilla@elisanet.fi

 2. Rekisteröidyt

Hyvinvointipalveluiden asiakkaat sekä tuotteita ostavat asiakkaat.

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (verkkokauppaostokset/postitus)

henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla tai muussa tapaamisessa kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

asiakassuhteen asiallinen hoitaminen (ajan varaukset/peruutukset) soittaen/viestillä/sähköpostilla

palveluistamme ja tuotteistamme kertominen/mainostaminen esim. suoramainonnalla kohdistaen

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteistiedot

nimi

mahd. asuinkunta (kun tiedossa)

sähköpostiosoite (ei ole kaikilla)

puhelinnumero

Asiakastiedot

tiedot ostetuista palveluista ja tuotteista sekä laskutustapa (käteinen, kortti, pankkisiirto, lasku)

 5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Yhteystiedot

Energian lähteillä

energianlahteilla@elisanet.fi tai puh 0405225957

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot sovitun tapaamisen yhteydessä. Ei automaattista tarkastusohjelmaa. 

 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksityisesti pidettävä tietolähde, joita ei jaeta ulkopuolisille.

Hyvinvointipalvelut (kuuluu lähinnä: hieronta/kylpylätoiminta-toimialaan)

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään hänen varatessaan aikaa palveluihin (asiakassuhde muodostuu)

asiakkaalta itseltään hänen tullessaan tuoteostoksille

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Energian lähteillä ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että muut palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

NutriTeck Hiusmineraalianalyysin hiusnäytteet toimitetaan NutriTeckille  ja sieltä jatkolähetys  Trace Elements, INC. USA.

Trace Elements, INC analysoi hiusnäytteet laboratoriossaan ja antaa vastaukset Hiusmineraalianalyysin hiusnäytteiden pohjalta. Tulos palautetaan Energian lähteillä yritykselle ja sen kautta edelleen asiakkaalle.

PM International AG Ravintolisä- ja ihonhoitotuotteiden jälleenmyyntiyritys. Asiakkaan ostaessa tuotteita verkosta tai rekisteröidyttyä tukun jälleenmyyjäksi itsekin, henkilötiedot talletetaan.

  8. Käsittelyn kesto

henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Mikäli asiakas ei ole käyttänyt palveluita kahteen vuoteen, mahdollinen tehty asiakaskortti tuhotaan kansiosta.

henkilötietoja käytetään (puhelimeen talletetut) kunnes asiakas haluaa mahdollisten mainosviestien lähetysten loppuvan tai asiakkuus päättyy muulla tavoin kokonaan.

 9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Katso kohta 7.

 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Alkuperäinen Rekisteriseloste 3.5.2018, päivitetty 18.2.2021 muuttuneen työnkuvan perusteella.

Muutospäivitys 6.3.2022.